Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

Cieľom práce VO je misia medzi deťmi a dorastom. Misiu pritom chápeme holisticky, teda pod týmto slovom vnímame evanjelizáciu, vyučovanie a diakoniu. VO si chce zachovať služobnícky postoj voči všetkým zložkám, odborom a jednotlivcom v rámci BJB, ako aj voči ostatným adresátom v zmysle Veľkého poverenia z Mt 28,18n.

Oblasti služby odboru pre prácu s deťmi BJB v SR

1. všestranný osobnostný rozvoj a rast učiteľa
2. kvalita vyučovania a výchovy
2.1 rodiny
- rodinný život (vzťahy, spiritualita) - spoločné úlohy pre deti a rodičov, výlety a rodinné tábory, víkendové pobyty, kluby pre matky s deťmi
- rodičia - odborné semináre
2.2 nedeľné besiedky, dorasty, kluby
- ciele, obsah, osnovy - „komplexný projekt vzdelávania“
- materiály a pomôcky - tvorba, databáza, nákup
2.3 cirkevné zbory
- zborové koncepcie
- hľadanie nových učiteľov a dobrovoľníkov

3. spolupráca a kontakty
4. poskytovanie informácií

Stiahnite si tabuľku oblasti služby VO (PDF)