Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Oblastné stretnutie pracovníkov s deťmi/dospievajúcimi VO BJB (západ-juh)
26.1.2008 - Bartislava