Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Oblastné stretnutie učiteľov nedeľných besiedok, dorastov 
a kazateľov z cirkevných zborov BJB západnej oblasti SR
28.1.2006 - Bratislava