Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Medzinárodný workshop Praktické zručnosti v službe deťom.
september 2004