Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Oblastné stretnutie učiteľov nedeľných besiedok, dorastov 
a kazateľov z cirkevných zborov BJB južnej oblasti SR
20.11.2004 - Nesvady