Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Oblastné stretnutie učiteľov nedeľných besiedok, dorastov 
a kazateľov z cirkevných zborov BJB strednej oblasti SR
13.11.2004 - Lučenec