Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Oblastné stretnutie učiteľov
25.5.2004 - Važec