Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Akcie pripravované odborom pre prácu s deťmi:
VO plánuje oblastné stretnutia učiteľov.
Svoje podnety posielajte členom výboru VO.

 

Pozývame na akcie pripravované inými organizáciami: